Thông tin cuộc thi “Tự hào nữ sinh người dân tộc thiểu số”

 2,652 lượt xem Bạn đọc xem chi tiết thể lệ của Cuộc thi tại đây: THỂ LỆ CUỘC THI (PDF) Ngoài ra, nếu trong bài dự thi sử dụng hình ảnh của các nhân vật thì tác giả cần có cam kết bằng văn bản thể hiện sự đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh...

Giới thiệu về dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc”

 337 lượt xem Dự án “Hành trình hỗ trợ Nữ sinh Người dân tộc Thiểu số” do nhóm Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc – là cựu sinh viên Australia đề xuất và đã được Đại Sứ Quán Australia phê duyệt để tài trợ thực hiện tại Trường Đại học Tây Bắc.

Hội thảo triển khai dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc”

 276 lượt xem Nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho các nữ sinh người dân tộc thiểu số để các em trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của nữ sinh trong toàn trường. Vừa qua tại  Trường Đại học Tây Bắc, nhóm nghiên cứu dự án “Hành trình hỗ...