Nhóm thành viên

Thực hiện dự án

ThS. Vũ Thị Đức

CHỦ NHIỆM

TS. Lê Vân Anh

THÀNH VIÊN

TS. Nguyễn Văn Bao

THÀNH VIÊN

ThS. Lèo Thị Thơ

THÀNH VIÊN

Bạn có muốn

trở thành tình nguyện viên dự án

Hãy tham gia dự án để chung tay hỗ trợ nữ sinh dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc mạnh mẽ, giỏi giang, hội nhập

Lợi ích của tình nguyện viên:

Phản hồi

của tình nguyện viên

Tôi đã lắng nghe và thấu hiểu chính bản thân mình, tôi sẽ lắng nghe và hỗ trợ các em nữ sinh nhiều hơn.

Đào Thanh Hải
Giảng viên

Tôi hạnh phúc và biết ơn những bài học trong khóa tập huấn, tôi sẽ lan tỏa điều tuyệt vời này đến các em sinh viên của tôi.

Phan Văn Tiển
Giảng viên