Hành trình hỗ trợ

NỮ SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Sứ mạng

Hành trình nữ sinh Tây Bắc

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nữ sinh người dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc, giúp các em tự tin đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội.

Mục tiêu cụ thể

0 +
Giảng viên
0 +
Nữ sinh
0 +
Đầu sách
0 +
Sự kiện

Hỗ trợ dự án

Chúng tôi mong muốn nhận được sự chung tay giúp sức của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và của cả cộng đồng vì sự phát triển của nữ sinh

Tình nguyện viên

Mỗi tình nguyện viên là một ngọn đuốc lan tỏa thông điệp trong cộng đồng.

Muốn trợ giúp

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn hoặc người thân có nhu cầu cần trợ giúp.

Giải pháp

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng đặc biệt là nữ sinh kết hợp đẩy mạnh truyền thông nâng cao vị thế, hình ảnh của nữ sinh người dân tộc thiểu số tại Tây Bắc

Trình bày ý tưởng của nhóm giảng viên

Tập huấn giảng viên

Đào tạo 20 giảng viên của Trường Đại học Tây Bắc thành giảng viên nguồn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số.

Tập huấn giảng viên nguồn

Thành lập CLB

Thành lập CLB nữ sinh và tậphuấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho  100 nữ sinh người dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin đổi mới bản thân.

stv

Truyền thông

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh của nữ sinh người dân tộc thiểu số thông qua báo, đài và mạng xã hội.

Chung tay vì một cộng đồng bình đẳng, hỗ trợ phát triển phụ nữ

Dự án nữ sinh

0948.355.398

Hình ảnh hoạt động

Tài trợ dự án