Thông tin cuộc thi “Tự hào nữ sinh người dân tộc thiểu số”

 2,066 lượt xem Bạn đọc xem chi tiết thể lệ của Cuộc thi tại đây: THỂ LỆ CUỘC THI (PDF) Ngoài ra, nếu trong bài dự thi sử dụng hình ảnh của các nhân vật thì tác giả cần có cam kết bằng văn bản thể hiện sự đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh...