BÀI DỰ THI: Sắc màu khăn Piêu cô gái Thái

 3,184 lượt xem Tôi là một người con gái Thái đen sinh ra và lớn lên trên núi rừng Tây Bắc đại ngàn. Nơi đây người dân “ăn cơm nắm, tắm cởi chuồng” sống hòa hợp với thiên nhiên. Trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt của người dân đã tạo nên những...